Onderhoud graszoden

  • De eerste drie weken al naar gelang de weersomstandigheden beregenen. ‘s Ochtends voor het werk en eventueel, als er tijd is, kan het overdag en anders ‘s avonds. Hoeveel is afhankelijk van uw pomp- en kraancapaciteit.
  • Ook als het gras reeds één of meerdere  jaren oud is moet u nog steeds blijven beregenen.
  • Na een à anderhalve week de eerste keer voorzichtig maaien (maaihoogte 3 à 4 cm).
  • Daarna minimaal 1 keer per week blijven maaien, wel het maaisel er af halen!
  • Maai nooit te kort.
  • Wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt, maai dan liever 1 cm hoger dan normaal.
  • Elke 6 weken bemesten om de conditie van het gras optimaal te houden. Hoe? Zie het bemestingsadvies van Direct Gazon.
  • Wanneer er beginnende mosvorming optreedt is dit meestal het gevolg van schaduw. Als deze schaduw door bomen komt kunt u misschien een aantal takken weghalen zodat er meer lichtinval ontstaat.
  • Probeer het gras, wanneer het onder normale condities groeit, 1 keer per jaar, het liefst in het voor jaar, te verticuteren. Na het verticuteren weer wat bemesting erop en aan het einde van het voorjaar is de mat weer in topconditie.