Onderhoud 2
Onderhoud 2

Onderhoud
OnderhoudOnderhoud

  • De eerste drie weken al naar gelang de weersomstandigheden beregenen. ‘s Ochtends voor het werk en eventueel als er tijd is kan het overdag en anders ‘s avonds. Hoeveel is afhankelijk van uw pomp en kraan capaciteit.
  • Ook als het gras 1 of meer jaar oud is moet u nog steeds blijven beregenen.
  • Na 1 à 1 1/2 week de eerste keer voorzichtig maaien (maaihoogte 3 à 4 cm.).
  • En daarna minimaal 1 keer per week blijven maaien. Maar dan wel het maaisel eraf halen.
  • Maai nooit te kort.
  • Wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt maai dan liever 1cm hoger als normaal.
  • Elke 6 weken bemesten om het gras optimaal te houden. Hoe? Zie het bemestingsadvies van Direct Gazon.
  • Wanneer er beginnende mosvorming optreedt is dit meestal als gevolg van schaduw. Als deze schaduw door de bomen komt kunt U misschien een aantal takken weg halen zodat er meer lichtinval ontstaat.
  • Probeer het gras, als het onder normale condities groeit, 1x per jaar, het liefst in het voor jaar, te verticuteren. Na het verticuteren weer wat bemesting erop en aan het einde van het voorjaar is de mat weer perfect in conditie.
Onderhoud 2
Onderhoud 2

Onderhoud
Onderhoud

Sedum